Schaktningarna utmed Vårfrukyrkans norra sida har fortsatt. Nu är, förutom sakristians murverk, även det norra vapenhusets och Vårfrukapellets  murar frilagda. Det rör sig om en cirka 30 meter lång byggnadslänga. Vapenhuset, längst i väster, är det bäst ”bevarade”. Endast vid denna byggnadsdel finns fortfarande det nedersta partiet av dagermurarna kvar – det murverk som har varit synligt ovan mark. På utsidan rör det sig om huggna kalkstenar medan insidan utgörs av tegel.

Den 12 oktober visas lämningen för allmänheten klockan 17.