kapell

Publikation

Kyrka på kyrka – Vårfru i Skänninge

Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Hallingebergs kyrkor

Arkeologisk utredning och förundersökning, Småland. Rikard Hedvall

Publikation

Bjälbo kyrka

Rapport 2023:15 Arkeologisk schaktningsövervakning och murverksdokumentation, Östergötland. Rikard Hedvall

Blogginlägg 2017.10.20

Vårfrukyrkans norra byggnadslänga färdigundersökt

Det finns många spår av det förflutna vid Vårfrukyrkan. Nu är norra byggnadslängan färdigundersökt och resultaten är spännande.

Blogginlägg 2017.10.08

Färdigschaktat vid Vårfrukyrkan

Torsdagen den 12:e oktober klockan 17 visas lämningarna av Vårfrukyrkans sakristia, kapell och vapenhus.