2023

Rapport 2023:15
Arkeologisk schaktningsövervakning och murverksdokumentation
Östergötlands län, Östergötland, Mjölby kommun, Bjälbo socken, Bjälbo kyrka, fornlämning L2012:2649
Rikard Hedvall

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk byggnads-/putsdokumentation och förundersökning vid Bjälbo kyrka, i Mjölby kommun.
I samband med flera stora renoveringsarbeten av kyrkan, bland annat en omputsning av kyrkans fasader, genomfördes en murverks- och putsdokumentation. Pastoratet hade också ansökt om att byta värmedistribution och flera elledningar. Interiört kom ett murverksparti i långhusets sydvästra hörn att putsas om eftersom fuktproblem lösgjort putsen. En årsringsanalys genomfördes av en bom till en byggnadsställning som satt i kyrkans västvägg.