Ett äldre tegelgolv, ett fragment av en runsten och sopor från vikingatiden. Det hittades under schaktningsövervakningen vid Vada kyrka i Uppland och nu kommer rapporten.
– Fyndet av runstenen var en lyckoträff, säger arkeolog John Hamilton.

Det var med anledning av att kyrkan skulle dra kablar för en värmeanläggning och åskledare som Arkeologerna genomförde undersökningar både på kyrkogården och inne i själva kyrkan. När schakten drogs dök det helt oväntat upp ett fragment av en runsten i leran.

– Gräver man på en kyrkogård och särskilt när det finns runstenar i området sedan tidigare kan man ha tur och det hade vi.
Runstensfragmentet var rätt litet men det visade sig att det gick att pussla ihop med en annan bit som hittats sedan tidigare, säger John Hamilton.

Enligt Magnus Källström på Runverket vid Riksantikvarieämbetet kan de båda fragmenten ihop troligen läsas ” Ragn-(?)… lät göra … och Ragnvi … och (el. högg?) efter sin dotter.” Under det nuvarande trägolvet inne i kyrkan dök det dessutom upp ett äldre tegelgolv som troligen kan dateras till 1600-tal. Teglet i golvet är delvis lagt i fiskbensmönster och på några ställen syns spår av äldre ombyggnationer och igenlagda gravar som aldrig tidigare dokumenterats. En annan överraskning var djurben, enstaka keramikskärvor, en hästbrodd och fragment av smycken som hittades under och i anslutning till kyrkogårdsmuren. Småsaker och köksavfall som troligen är vikingatida, dvs från 800-1050 e Kr.

– Det mesta är vanligt köksavfall och material som inte alls passar in i anslutning till en kyrka. Det tyder på att det låg en gård här tidigare under vikingatid innan kyrkan byggdes. Man kanske till och med ha byggt en kultbyggnad eller kyrka på gården som fungerade som en sorts gårdskyrka och är en föregångare till den nuvarande, säger John Hamilton.

Han menar att läget i närheten av tre storhögar och Vada by kan innebära att de som bodde på gården tillhörde eliten i samhället.
– Läget är fantastiskt och de tre gravhögarna är som en liten miniatyr av Gamla Uppsala, där det också är tre gravhögar på rad.

En tidigare helt okänd gravhäll från 1700-talet dök också upp ur jorden. Det är en fin kalkstenshäll som låg direkt utanför sakristian vid södra delen av kyrkan. På stenen syns flera initialer till namn. Hela inskriptionen var H AES H RAD MAD AAD LAS MAD KAD HAD. Något som först förbryllade John Hamilton.

– Förmodligen är det en hel familj med sex barn, man förkortade ofta namnen förr på det här sättet. Det är märkligt att alla sex har gravlagts här men vi har spekulerat i att de kan ha fallit offer för pesten i början av 1700-talet, säger Hamilton och tillägger:

– Jag hoppas att någon ska bli intresserad och försöka ta reda på mer om namnen och vilka de var. Läget på kyrkogården tyder på att de var välbärgade och det kan gå att hitta dem i kyrkoböcker eller husförhörslängder.

Läs mer om uppdraget
Läs hela rapporten Vikingatid vid Vada kyrkogård (PDF)

Runstensfragmentet gick att pussla ihop med ett annat.
Djurben och annat tyder på att det låg en vikingatida gård på platsen. Det förgyllda bronsblecket ovan dateras till högmedeltid, kanske var det en del av prydnaden tillhörande en exklusiv klädedräkt?
En okänd gravhäll hittades.