Vada kyrka

Nyhet 2018.09.24

Runstensbit och okänd gravhäll funna i Vada

Ett äldre tegelgolv, ett fragment av en runsten och sopor från vikingatiden. Det hittades vid Vada kyrka i Uppland. "Fyndet av runstenen var en lyckoträff", säger arkeolog John Hamilton.

Publikation

Vikingatid vid Vada kyrkogård

Rapport 2018:82. Arkeologisk undersökning, Uppland. John Hamilton