En ny, 23 ton tung, kororgel ska installeras i S:t Petri kyrka och därför görs nu en arkeologisk undersökning av korgolvet på uppdrag av Malmö pastorat. Syftet med undersökningen är att klargöra grundförhållanden för den nya orgeln och att försöka belysa kyrkans byggnadshistoria.

Redan 1269 talas det om en äldre kyrka på platsen för den nuvarande kyrkan. Det äldsta säkra omnämnandet av dagens kyrka är från 1346 och den anses ha varit färdigbyggd under 1300-talets första hälft.

Kordelen, som är det äldsta partiet av kyrkan, byggdes först tillsammans med koromgång och tvärskepp. Anledningen till detta byggnadsförlopp kan ha varit att man ville använda den äldre kyrkan så länge som möjligt, under byggnationen av den nya kyrkan. Läget för den äldre kyrkan anses ha varit i den nuvarande kyrkans sydvästra del.

Vid tidigare arkeologiska undersökningar på kyrkogården har man upptäckt att markytan har höjts 0,6-0,8 meter sedan 1300-talet då kyrkan byggdes. Det fanns inga spår efter aktiviteter på platsen, som var äldre än de kyrkliga.

Tegelkonstruktionen sedd från ovan, där även två olika tegelgolv ansluter.

Gravhällar under golvet

När det nuvarande kalkstensgolvet lyftes bort frilades flera stora gravhällar från 1600-, 1700- och 1800-talen. Det spekulerades om de verkligen låg på sina ursprunglig platser, över sina gravar. Men äldre inventeringar av de över 200 gravhällarna i kyrkan har visat att endast två ligger kvar på sina ursprungliga platser. Det rör sig om Claus Mortensens och Per Schultins gravar. De övriga hällarna har i stället lagts ut som golvbeläggning, vilket man också använde hällar från kyrkogården för. Så något skelett efter handelsmannen och Helsingborgaren Nils Cederborg, som senare flyttade till och dog i Malmö 1814, påträffades alltså inte under hans gravhäll.

Mellan pelarna i koret påträffades en tegelkonstruktion när gravhällarna lyftes bort. Den bör ha ingått i den korstol som omnämns här på 1700-talet och som sannolikt rivs vid en restaurering av kyrkan under 1830-talet. Här ska också ha funnits en trappa upp till en läktare och möjligen även ett korskrank – en vägg eller mur som avskärmade koromgången mot högkoret.

Nils Cederborgs gravsten låg på platsen för den nya orgeln.

Ansikten som pryder den vackra predikstolen i S:t Petri kyrka i Malmö.
Ansikten som pryder den vackra predikstolen i S:t Petri kyrka i Malmö.
Den enda bevarade medeltidskyrkan i Malmö, S:t Petri.