2022

Rapport 2022:105
Arkeologisk undersökning
Östergötland, Norrköpings kommun, Östra Stenby socken, fastighet Östra Stenby 1:1, Östra Stenby kyrka
Rikard Hedvall med bidrag av Caroline Arcini

Tre schakt maskingrävdes intill murarna till den på 1600-talet utvidgade kyrkan i Östra Stenby, i Norrköpings kommun. Anledningen var en undersökning av sättningsskador i murverket.

Det kunde konstateras att ursprungstopografin har varit betydligt mer sluttande än idag och att stora utfyllnader därmed genomförts av kyrkogårdens östra delar.

I norr var kyrkans ursprungliga grundmur anlagd ovanpå skelett som kunde dateras till 1000- eller 1100-talet. Samtliga fem skelett norr om kyrkan var begravda på samma djup. På de två skelett som grävdes fram konstaterades att armarna var placerade utmed sidorna på kroppen. Skeletten låg dessutom välordnade i förhållande till varandra, parallellt och i tre rader.