Östergötland

Publikation

Klinga bergtäkt

Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Maria Petersson m. fl.

Publikation

Ostlänken

Rapport 2015:2. Arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson m. fl.

Publikation

Tannefors kvarnby

Rapport 2015:19. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Rapport 2015:11. Arkeologisk förundersökning. Marita Sjölin

Publikation

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Rapport 2015:89. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Rikard Hedvall

Publikation

Härdar och dräneringsdiken i Stensätter

Rapport 2015:77. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Rapport 2015:76. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Schaktkontroll inför nedläggning av VA-ledning

Rapport 2015:60. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Schaktningskontroll vid Tävelstad

Rapport 2015:61. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningskontroll, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Ett stenhus med källare

Rapport 2015:75. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Optokabel i Kvarsebo

Rapport 2015:59. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

En begravningsplats vid Dragsgärdet

Rapport 2015:37. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Östergötland. Christina Helander