Östergötland

Publikation

Ett gårdstun i Klinga

Rapport 2017:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Agetomta 2:3 och 2:10

Rapport 2016:80. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Ny gång- och cykelväg mellan Motala och Vadstena

Rapport 2016:75. Arkeologisk utredning etapp 1, Östergötland. Pia Nilsson

Publikation

Bytomt och boplatser vid Hälleberga och Brickstad

Rapport 2016:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, Östergötland. Annika Konsmar m. fl.

Publikation

En mesolitisk boplats samt utmarksaktiviteter

Rapport 2016:9. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Sökschakt vid Risängen och Styrstad

Rapport 2016:4. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Väglämning – Del av gamla vägen förbi Ulfstorp mot Anneberg

Rapport 2016:11. Antikvarisk kontroll samt nyupptäckt fornlämning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Härdar i Himna

Rapport 2016:10. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Målargränd i Vadstena

Rapport 2016:17. Arkeologisk förundersökning. Östergötland. Magnus Stibéus

Publikation

Begravningsplatserna vid Norrköpings fängelse

Rapport 2016:26. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Magnus Stibéus m. fl.

Publikation

Planerad avsänkning av övre och nedre dammarna i Kärsbyån

Rapport 2016:54. Kulturhistorisk och arkeologisk utredning, Östergötland. Pia Nilsson

Publikation

Dräneringsarbeten vid Ledbergs kyrka

Rapport 2016:70. Arkeologisk schaktningsövervakning. Östergötland. Rikard Hedvall