2020

Rapport 2020:2
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Kvarsebo 13:1/L2012:6877 och Kvarsebo 69:1/L2011:3040
Ann Westermark

Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning med anledning av ny dragning av vatten och avlopp i Kvarsebo, Norrköpings kommun. Ledningsdragningen passerade intill och delvis genom sedan tidigare kända gropkeramiska boplatser: Kvarsebo 13:1 och Kvarsebo 69:1.  Kvarsebo 13:1 utgör den kända Säterboplatsen. I anslutning till den påträffades flera anläggningar, bearbetad kvarts och trattbägarkeramik. Strax söder om Kvarsebo 69:1 påträffades två härdar.