2020

Rapport 2020:149
Arkeologisk förundersökning/schaktningskontroll
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings stad kommun, Innerstaden 1:3 och kv Artemis 12 L2011:4081 Linköpings stadslager
Göran Tagesson