2020

Rapport 2020:85
Arkeologisk utredning, etapp 1
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, Linköpings stad samt Rystads, Törnevalla, Gistads, Skärkinds, Kimstads, Borgs, Kvillinge och Krokeks socknar
Pia Nilsson, Jonas Bergman, Alf Ericsson, Fredrik Molin och Maria Petersson. Med bidrag av Anders Bornfalk Back, Per Lagerås, Anna Plikk och Clas Ternström

I denna rapport presenteras de 126 identifierade våtmarkerna inom Ost länkens korridor genom Östergötland. En introduktion till de våta markerna i egenskap av kulturarv lämnas, liksom till den geologiska karaktäriseringen och vad den har för betydelse för den arkeologiska kunskapspotentialen och tolkningen. Vidare lämnas förslag på arbetssätt som kan användas för att dels identifiera våtmarker, dels att bedöma den arkeologiska kunskapspotentialen. Vidare föreslås, med fokus på utredningsskedet, arkeologiska metoder. Målet är att våtmarkernas arkeologi ska kunna uppmärksammas och tas tillvara på ett genomtänkt och jämförbart sätt i syfte att öka den vetenskapliga kunskapsutbyggnaden på ett systematiskt sätt.