Östergötland

Publikation

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder

Rapport 2015:9. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Hedvigs kyrka

Rapport 2015:7. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Schaktningsövervakning

Rapport 2015:15. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Christina Helander

Publikation

Mjärdevi bytomt

Rapport 2015:20. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Krogarängen – ett romartida gravfält

Rapport 2015:17. Arkeologisk undersökning, Östergötland Marita Sjölin m. fl.

Publikation

En tobaksplantage i Norrköping

Läs mer om tobaksodling i Norrköping för flera hundra år sedan. Rapport 2017:102. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Heda

Rapport 2017:96. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Alf Ericsson

Publikation

Förhistoria och medeltid i Himna by

Rapport 2017:101. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld och Alf Ericsson

Publikation

Marby

Rapport 2017:125. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Snugganparken

Rapport 2017:111. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Katarina Sköld och Alf Ericsson

Publikation

Kabelschakt vid Melby medeltida bytomt

Rapport 2017:97. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Fyndplats vid foten av Kanberget

Rapport 2015:6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar