2021

Nya Lödöse Rapport 2021:2
Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden. Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847
Eirik Johansson, Pia Svensson och Mattias Öbrink

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 och som gett Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har undersök-ningarna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- och 1900-talen.

Den här rapporten innehåller resultaten av en arkeologisk undersökning som genomfördes under 2015. Den yta som beskrivs här utgjorde stadens sydvästra gräns. Här framkom en del av den vall och vallgrav som omgav staden.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.