2021

2021

Guldglans i mjödhallen
– Kungarnas gård avslöjad på östgötaslätten

Utgiven: 2021
Pris: 80 kr
Sidor: 63
ISBN: 978-91-983901-6-2 Arkeologerna, SHM

Arkeologiska nyheter från Östergötland.
I årets nummer kan du bland mycket annat läsa om alltifrån exceptionellt välbevarade stenåldersfynd i Dags mosse, till fynd av ”guldgubbar” i Aska och om hur DNA-analyser används i den arkeologiska forskningen. Du kan också läsa om fyndet av en 2000 år gammal, skickligt snidad kåsa i trä och om en bortglömd offerplats i Svartån vid Hulterstad. De populärvetenskapliga artiklarna är skrivna av lokala arkeologer, som valt en plats eller ett ämne som särskilt intresserar dem. Tidskriften ges ut i samarbete mellan Arkeologerna, Östergötlands museum och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Beställ den i vår bokhandel