Östergötland

Publikation

Terrasseringar och odling

Rapport 2015:69. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m. fl.

Publikation

Optokabel vid Majstorp

Rapport 2015:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Schaktning inför två vindkraftverk

Rapport 2015:96. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Boplatslämningar vid Kungsbro

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

RAÄ 318 i Rinna socken

Rapport 2015:102. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Schaktningsövervakning vid Stora Sjögestad

Rapport 2015:85. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Inför schaktning för optoslang i Ringarums tätort

Rapport 2015:86. Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Torpet Alorp

Rapport 2015:87. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Pia Nilsson och Britt Ajneborn

Publikation

Nedläggning av optoslang i Valdemarsviks tätort

Rapport 2015:84. Antikvarisk kontroll, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Väg och boplats

Rapport 2015:81. Arkeologisk utredning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Spår efter odling och kakelugnstillverkning

Rapport 2015:80. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Odlingslager i kvarteret Vilan

Rapport 2015:14. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Christina Helander