2021

Rapport 2021:98
Arkeologisk forskningsundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Holm 6:80 L2008:6497, L2011:1139 och L2011:1331
Magnus Stibéus, Göran Gruber, Johan Stenvall och Alf Ericsson

Arkeologerna, Statens historiska museer, genomförde åren 2015 och 2016 arkeologiska forskningsundersökningar vid Hertig Johans källare i Motala. Undersökningarna utfördes med anledning av att Motala kommun, Tekniska förvaltningen planerade gestaltningsarbeten inom Strömparken, även kallad Gästisparken. Resultaten visade att Hertig Johans källare kan ha byggts redan under slutet av 1400-talet, som en av byggnaderna på Vadstena klosters avelsgård. Platsen blev i mitten av 1500-talet en del av Gustav Vasas kungsgård och i början av 1600-talet inrättades Hertig Johans jaktslott här. Källaren och närområdet förändrades vid skilda tillfällen under 1600–1800-talen, när den ingick i gästgivargården.