2022

Rapport 2022:57
Arkeologisk undersökning

Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun,
Linköpings stad, Innerstaden 1:31, 1:33 och 1:35,
fornlämning L2011:4081 (Linköping 153:1)

Annika Konsmar