2022

Rapport 2022:23
Arkeologisk utredning steg 2
Västra Götalands län, Västra Götaland, Marks kommun, Öxnevalla socken, Sigården 1:6 och Brännared 2:8, L2021:7439
Kajsa Andreasson med bidrag av Glenn Johansson och Christina Rosén