2021

Rapport 2021:183
Arkeologisk utredning, etapp 2
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Borgs socken, fastighet Borg 17:6
Annika Helander och Peter Zetterlund

En arkeologisk utredning, etapp 2, utfördes av Arkeologerna, Statens historiska museer, inom del av fastigheten Borg 17:6, invid Klinga gård i Norrköpings kommun. Kommunen planerar att bygga en ny väg i kanten av en bergsrygg och en del av denna måste sprängas bort. Vid ett tidigare arbete lokaliserades ett flertal presumtiva platser för tillfälliga eller mer varaktiga bosättningar på bergsryggen. Inga boplatslämningar eller annat av arkeologiskt intresse framkom vid utredning, etapp 2.