2021

Rapport 2021:147
Arkeologisk undersökning
Östergötland län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings stad, Innerstaden 1:3, L2011:4081 (Linköping 153:1)
Annika Konsmar