Östergötland

Publikation

Bankekinds kyrka

Rapport 2017:29. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Gården Höje på Omberg

Rapport 2017:40. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Norrköpings fängelse

Rapport 2017:21. Spår av spinnhusets konsumtion under 1800-talet, arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Magnus Stibéus med bidrag av Ola Magnell

Publikation

Vid Storgatan i Linköping

Rapport 2017:45. Murar sydost om S:t Larskyrkan, arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, Östergötland. Magnus Stibéus

Publikation

Tingstads kyrka

Rapport 2017:47. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Caroline Arcini, Rikard Hedvall & Annika Konsmar

Publikation

Härdområde i Grebo

Rapport 2017:48. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Den medeltida eriksgatan och bebyggelsespår i Skänninges utkant

Rapport 2017:26. Rikard Hedvall och Annika Konsmar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland.

Publikation

Gravfältet vid Gärstad

Rapport 2017:15. Annika Helander. Arkeologisk undersökning, Östergötland.

Publikation

Vårdsbergs kyrka – ledningsschakt och en äldre kyrkogårdsmur

Rapport 2017:35. Rikard Hedvall. Arkeologisk förundersökning, Östergötland.

Publikation

Risinge kyrka - ledningsschaktning på kyrkogården

Rapport 2017:32. Rikard Hedvall. Arkeologisk förundersökning, Östergötland.

Publikation

Skärlöta – intill ett gravfält

Rapport 2017:30. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, Skärlöta 5:1, Kvillinge 123:1

Publikation

Vid nya torget

Rapport 2017:31. Rikard Hedvall. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland.