2020

Rapport 2020:38. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Linköpings kommun, Rappestads och Västerlösa socknar,  fornlämningarna L2011:1953, L2011:1632, L2011:1999, L2010:6310 samt L2010:5582
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten i nära anslutning till fornlämningar. Inga fornlämningar kom att påverkas av arbetet och bredbandet kunde anläggas enligt planeringen.