2019

Rapport 2019:135. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Älvestad socken, Försjö 2:1, L2009:3631, RAÄ 16.
Marita Sjölin