2020

Rapport 2020:94
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Vadstena kommun, S:t Pers socken, Slottet 1, fornlämning L2010:1734/L2010:6607
Rikard Hedvall och Jens Heimdah