Vadstena

Publikation

Vadstena slott

Rapport 2020:94. Arkeologisk undersökning. Östergötland Rikard Hedvall och Jens Heimdah

Publikation

Målargränd i Vadstena

Rapport 2016:17. Arkeologisk förundersökning. Östergötland. Magnus Stibéus