2020

Rapport 2020:147
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Linköpings kommun, Flistads, Ledbergs, Ljungs och Rappestads socknar, L2011:1788, L2011:1635, L2011:1655 m.fl. (Rappestad 54:1, 7:1, 5:1 m.fl .)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts inom, eller i nära anslutning till, fornlämningar. Efter undersökning och dokumentation av framkomna lämningar kunde bredbandet anläggas enligt planeringen.