2021

Rapport 2021:118
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Nykils och Vårdnäs socknar, fornlämning L2011:1778, L2011:7492 m.fl .
Annika Helander

Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), har genomfört schaktningsövervakningar i samband med Utsikt Bredband AB:s markarbeten för bredband på Linköpings kommuns landsbygd. Inga lagskyddade lämningar kom att påverkas av arbetet i område C8 och bredbandet kunde anläggas som planerat.