2021

Rapport 2021:139. Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, S:t Lars socken, Linköping, fastighet kvarteret Borgmästaren 11, Innerstaden 1:3 och Repslagaregatan, fornlämning L2011:4081
Rikard Hedvall