2021

Rapport 2021:102
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Vadstena kommun, Källstads socken, Hånger 1:4, fornlämning L2011:3286 (Källstad 5:1)
Annika Helander