2021

Rapport 2021:100
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Mjölby kommun, Högby socken, inom Roxtorp 4:11, fornlämning L2011:374 (Högby 81:1)
Annika Helander