2023

Arkeologisk utredning, etapp 1
Östergötlands län, Motala kommun, Kristbergs socken, Olivehult 10:177, L2012:6625, L2012:7071, L2012:7162, L2012:7300, L2012:7301, L2023:4018, L2023:4019, L2023:4021, L2023:4022, L2023:4023, L2023:4024, L2023:4025.
Alf Ericsson