Kolningsanläggning

Publikation

Olivehult

Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Alf Ericsson

Publikation

Viggestorp

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Ann Westermark och Alf Ericsson

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Ett tvärsnitt genom stenålderns Gästrikland

Rapport 2021:71. Arkeologisk utredning, etapp 1, Gästrikland. Niclas Björck

Publikation

Ostlänken – delsträckan Norrviken till Strålsjöstugan

Rapport 2020:27. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Sara Gummesson och Fredrik Molin