I botten av en stor källare, i ett av Pryssgårdens många bronsåldershus låg en ovanligt vacker yxa i sten. Med sina fina cirklar som dekoration är fyndet helt unikt.

Jonathan Nilsson fyndar i källaren från bronsålder. Foto: Marita Sjölin, Arkeologerna.

Den välanvända yxan är tillverkad porfyr. Den har egg på ena sidan medan den andra sidan har en mer rundad, hammarliknande del. Baserat på formen tycks detta vara en så kallad nackböjd stenyxa, som kan dateras till yngre bronsålder (1100–500 f Kr). Denna typ av yxa är sedan tidigare känd från fynd i Östersjöområdet, Tyskland, Norge och på Jylland.

Den välanvända yxan är tillverkad i porfyr och har cirkeldekor på båda sidor om hålet, där skaftet har suttit. Foto: Marita Sjölin, Arkeologerna.

Det speciella med yxan i Pryssgården är att båda sidorna är dekorerade med koncentriska cirklar, vilket har gett den ett iögonfallande utseende. Cirkeldekor finns på andra typer av bronsålderföremål, bland annat på holkyxor i brons. Det är dock första gången som en yxa i sten med denna dekor har hittats. Detta gör vårt fynd i Pryssgården helt unikt.

Tack vare att yxan låg i en källare i ett bronsåldershus kommer vi att kunna datera yxtypen mer exakt än tidigare, med hjälp av kol-14 metoden.

Yxan hittades i botten av en källargrop i en huslämning från bronsålder. Källaren har flera intressanta konstruktionsdetaljer, bland annat flera golvnivåer och en trappa. Foto: Rikard Hedvall, Arkeologerna.