På Östra Eneby prästgårdstomt vid Pryssgården i Norrköping har vi gjort en spännande upptäckt – där finns en ovanligt stor mängd fiskben, speciellt i ett av bostadshusen. Genom att datera mynt och keramik som vi hittar inuti byggnaden, kan vi få en uppfattning om när huset var bebott, troligen ända fram till medeltidens slut, cirka 1500-talet.

En hel del fiskben av olika slag fanns i ett av bostadshusen. Här är en handfull av dem. Foto: Tamara Gomez Kobayashi, Arkeologerna.

Matkultur är ett fascinerande ämne. Det vi äter och vad vi gillar att ha på tallriken är i hög grad format av vår kultur och de råvaror som är tillgängliga. Detsamma gällde för medeltidens präster i Östra Eneby.

För människorna i det medeltida Sverige var fisk en central del av kosten, särskilt under de vanligt förekommande fasteperioderna före reformationen. I huset har vi hittills identifierat flera olika fiskarter bland annat ål, abborre, karpfisk, torsk och gädda. Gädda fanns i överflöd i svenska vatten och var populär både färsk och torkad. Torsk fanns också på nära håll men var också ofta torkad och importerad från Bergen i Norge. Ål var då, precis som idag, en exklusiv delikatess. Skriftliga källor berättar att prästen här hade ensamrätt till ålfisket.

Ryggkotor från en gädda. Foto: Tamara Gomez Kobayashi, Arkeologerna.
I handen håller en arkeolog i en del av en överkäke från en torsk. Foto: Tamara Gomez Kobayashi, Arkeologerna.
En del av en käke från en karpfisk. Foto: Tamara Gomez Kobayashi, Arkeologerna.

Vi har hittat mer än bara fiskben på prästgården. Exklusiva keramik- och glasfynd, tillsammans med bestick, avslöjar att personerna som bodde här hade hög status då det är mer vanliga fynd i städerna än på landsbygden. Fyndkombinationerna har därför gett oss en fascinerande inblick i det medeltida livet i Östra Eneby.

Rekommenderad läsning och media:

  • Bonow, Madeleine A., Gröntoft, Magnus, Gustafsson, Sofia & Lindberg, Markus (red.) (2016). Biskop Brasks måltider: svensk mat mellan medeltid och renässans. Stockholm: Atlantis
  • Historieätarna säsong 1 avsnitt 1, säsong 2 avsnitt 5