2023

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings stad, fastighet Innerstaden 1:13, 1:22, 1:3, 1:32, 1:33, 1:34 och 1:36 samt Artemis 12, fornlämning L2011:4081
Annika Konsmar med bidrag av Per Lagerås