Östergötland

Publikation

Ruddammsängen och Sutaregården

Rapport 2022:10 Arkeologisk kontroll, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Stadstornet i Norrköping

Rapport 2022:4 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Ny rapport 2022.02.04

Nu är Bådstorpsrapporten här!

Gårdar från bronsålder och järnålder, spännande gravfynd och intressanta begravningsritualer. Följ med till en intressant plats i Bådstorp i Östergötland som undersöktes 2019.

Publikation

Gravar och gårdsmiljöer vid Bådstorp

Rapport 2022:3 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Anton Seiler och Marita Sjölin (red.)

Blogginlägg 2021.12.14

Resebromosse – the movie!

Följ med på en digital visning och resa till området som det såg ut i höstas när arkeologerna grävde fram det förflutna.

Blogginlägg 2021.11.10

Gårdarna mellan berghällarna

Området öster om Ödeshög kännetecknas idag av åkrar med uppstickande berghällar. För 1500–2000 år sedan, låg det flera gårdar här med hus och uppodlade ytor. 

Publikation

Borgmästaregatan

Rapport 2021:147. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Hertig Johans källare

Rapport 2021:98. Arkeologisk forskningsundersökning, Östergötland. Magnus Stibéus, Göran Gruber, Johan Stenvall och Alf Ericsson

Publikation

Nykvarn före Kinda kanal

Rapport 2021:136. Arkeologisk och historisk undersökning, Östergötland. Alf Ericsson m fl.

Publikation

Blixtorps gamla tomt

Rapport 2021:100. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Kärrs gamla tomt

Rapport 2021:103. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Källstad Vadstena

Rapport 2021:102. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander