Ett stort antal gravar, så kallade stensättningar, undersöks vid Viby/Norrtuna i Västmanland. De flesta av dessa gravar kan dateras till yngre järnålder (cirka 400–1100 e Kr) och innehåller brända ben av de gravlagda samt föremål som följt med den döda upp på gravbålet.

Gravarna undersöks ofta för hand och när block och stenar i graven lyfts, blottläggs olika delar av gravbålets rester.

https://youtu.be/pQHRLIgnMX0