De pågående arkeologiska undersökningarna vid Viby/Norrtuna utanför Köping i Västmanland har nu gått in i en ny och spännande fas. Under de närmaste veckorna avslutas undersökningen av den andra av de två stora gravhögarna med många spännande fynd och speciella gravläggningar. Samtidigt undersöks delar av en eller flera gårdar belägna under gravfältet. Därför kommer platsen att visas för allmänheten vid tre tillfällen under september och oktober.

Tider

Onsdagen den 21 september klockan 14.00–15.00

Onsdagen den 28 september klockan 17.00–18.00

Onsdagen den 5 oktober klockan 14.00–15.00

Anmälan

Anmäl dig genom att gå in på Trafikverkets hemsida; Inbjudan till arkeologiträff

Hitta hit

Undersökningsytan vid Viby/Norrtuna ligger intill E18 två kilometer väster om trafikplats Morgendal med infart genom gården Norrtuna. Det finns parkering för ett begränsat antal bilar på platsen. Vid infarten genom gården måste iakttas mycket stor försiktighet och låg hastighet. Infart med bil är endast tillåten under dessa tre tillfällen.

Här kan du ladda ner vägbeskrivning (PDF)

Välkomna!