De två vikingatida svärden som vi hittade förra sommaren i Viby/Norrtuna har blivit riktiga världskändisar. Detta är inte alls förvånansvärt. Vikingarna och deras vapen är ett ämnesområde som tilltalar och fascinerar många. Det faktum att svärden dessutom stod rakt upp i gravarna gjorde inte upptäckten mindre fantasieggande. Men nu kan vi faktiskt avslöja att vi hittade ett till svärd på detta spännande gravfält. Häng med så får du veta mer!

De två vikingatida svärden från Viby/Norrtuna har blivit världsberömda. Här ett litet utdrag från utländska medier.

Rituell behandling av vapen

Det tredje svärdet låg i en stensättning som även innehöll detaljer till hästutrustning. Svärdet är starkt fragmenterat och det som återstår är några bitar av klingan, med tydliga eggdelar och karakteristisk profil för ett sådant föremål.

I denna stensättning hittade vi svärd nummer 3! Foto Arkeologerna.
I denna stensättning hittade vi svärd nummer 3! Foto Arkeologerna. CC BY
Av svärdet återstår endast fragment av klingan, men ändå tillräckligt mycket för att identifiera föremålet. Foto Arkeologerna.
Av svärdet återstår endast fragment av klingan, men ändå tillräckligt mycket för att identifiera föremålet. Foto Arkeologerna CC BY.

Det är inte ovanligt att de vikingatida svärden som man hittar i brandgravar är deformerade, ofta genom att klingan böjts eller vikts ihop. I forskningen menar man att det avspeglar en önskan att eliminera vapnens kraft och kanske inte fresta den gravlagde till eventuella okontrollerade tilltag. Man kan också se det som en del av pånyttfödelseprocessen, där allt destrueras i samband med begravningen för att underlätta resan till nästa värld. Det kan även ha varit ett sätt att göra vapnen helt oattraktiva för eventuella gravplundrare. Oavsett vilket har det säkert krävts mycket kraft och värme för att böja eller slå sönder större vapen. Man kan därför misstänka att smeder ofta varit involverade i just dessa delar av begravningsritualerna.

Vikingatida svärd med hopvikt klinga från Västerfärnebo i Västmanland, ungefär fem mil norr om gravfältet i Viby/Norrtuna.
Vikingatida svärd med hopvikt klinga från Västerfärnebo i Västmanland, ungefär fem mil norr om gravfältet i Viby/Norrtuna. Foto Historiska Museet, SHM CC BY.

Inte bara svärd

De tre svärden är inte de enda vapnen som vi har hittat i Viby/Norrtuna. Tvärtom fanns vapen i totalt 12 av de över 40 gravar som blev undersökta. Det är en stor andel, även för Västmanland som är känt för sitt stora antal vapengravar från vikingatid. Förutom svärden har vi haft nöjet att gräva fram ett stort antal pilspetsar, en spjutspets som var nedstucken i ett brandlager och en fragmentarisk sköldbuckla.

Tre välbevarade pilspetsar har precis putsats fram från en gravs kremeringslager.
Tre välbevarade pilspetsar har precis putsats fram från en gravs kremeringslager. Foto Arkeologerna CC BY.
Dessa järnbitar ser ganska tråkiga ut, men de är faktiskt delar av en sköldbuckla från vikingatid. Superhäftigt plötsligt!
Dessa järnbitar ser ganska tråkiga ut, men de är faktiskt delar av en sköldbuckla från vikingatid. Superhäftigt plötsligt! Foto Arkeologerna CC BY.

Och nu då?

Längre fram i projektet ska vi nörda ner oss ordentligt i alla dessa vapen. Tillsammans med allt annat vi har hittat i gravarna är de ett viktigt källmaterial för att belysa den rituella behandlingen av gravrekvisitan i samband med begravningarna. De öppnar också för diskussioner kring lokalsamhället i Viby/Norrtuna, med vapenbärande människor och deras roll på platsen och i ett vidare perspektiv. Mycket spännande forskning i sikte!