Under utgrävningen av två gravar i Viby/Norrtuna mellan Västerås och Köping gjorde arkeologerna en sensationell upptäckt i fjol. Två svärd hade stuckits rakt ner i två cirka tusen år gamla gravar på det vikingatida gravfältet. Något som är mycket ovanligt. I de östra delarna av Skandinavien känner man till knappt ett 30-tal liknande vapenfynd där svärden placerats på detta sätt.

Det fanns även stora mängder kremerade ben i gravarna, kvarlevor av både de begravda människorna och medföljande djur som hästar, hundar och fåglar. Spelpjäser tillverkade av valben, björnklor som suttit på fällar och eleganta dekorknutar i silvertråd var föremål de döda fått med sig. Senare kunde arkeologerna konstatera att det fanns rester efter ett tredje svärd i en annan grav.

Följ med ut till den fascinerande platsen i Västmanland och se hur det såg ut för cirka ett år sedan i filmen om svärden!