Arbetet med undersökningarna vid Fiskeby är avslutade. Vi har nu förflyttat oss till andra sidan av E4:an, till Pryssgården. Där genomförs en arkeologisk förundersökning.

Bakgrunden är att Norrköpings kommun planerar att rusta upp Pryssgårdsparken och bygga en lekplats med klätterlek, ny rutschkana, motorikbana, en grillplats och en ny gångväg med parkbänkar. Den arkeologiska förundersökningen innebär att vi ska identifierar, klassificerar och avgränsar de fornlämningar som finns inom parkområdet, det vill säga längs en sträcka på drygt 1 kilometer öster om motorvägen. Arbetet sker bland annat genom att vi drar sökschakt med grävmaskin.

Nästa steg i den arkeologiska processen är en så kallad slutundersökning då fornlämningarna dokumenteras för att sedan tas bort och där fynd samlas in, det vill säga samma arbete som gjorts vid Fiskeby. Sedan kan kommunen inleda utbyggnaden av parken.

Vid Pryssgården förväntar vi oss fler hus och gårdar från brons- och järnålder. Mer info kommer…