brunn

Blogginlägg 2017.05.19

Mala och mortla

Malstenslöpare, det vill säga knytnävsstora runda stenar som fått en facettliknande yta till följd av malandet hittas ofta på boplatser...

Blogginlägg 2017.05.16

Publikt arbete i Fiskeby

Idag har vi öppnat upp våra undersökningar både för en årskurs 4:a från Enebyparkskolan och för allmänheten.

Blogginlägg 2017.05.13

Undersökning av en brunn

Brunnen hittades inom områdets södra del, ett stenkast från Fiskeby gamla herrgård.

Blogginlägg 2011.10.05

Gårdarnas brunnar och lertäkter

Vår utgrävningsplats ligger på fin, gul sand av prima kvalitet. Nu har det inte fallit mycket regn här, men det...