Malstenslöpare, det vill säga knytnävsstora runda stenar som fått en facettliknande yta till följd av malandet hittas ofta på boplatser från brons- och äldre järnålder. Mindre vanligt är däremot att vi hitta underliggare, det vill säga större stenblock med en konkav sida på vilken spannmål, växter och annat har legat när de malts, alternativt mortlats.

Igår hittade vi underliggare i vad som först verkade vara en större grop, men som troligen är en brunn. Den låg högt upp i brunnens fyllning. Hur gammal den kan vara är fortfarande oklart…