2022

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Stråvalla socken, Löftaskog 9:1, L1997:5897 (Stråvalla 63:1)
Gisela Ängeby