2023

Mystiska gropar i Spårhaga – undersökta och borttagna
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Släp socken, fastighet Spårhaga 2:180, fornlämning L2023:1384, L2023:1385 och L2023:1386
Pia Claesson

Vid förundersökningen inom fastigheten Spårhaga 2:180 i Släps socken, Kungsbacka kommun undersöktes ett antal gropar vars funktion gav en hel del huvudbry. Groparna hade vid utredningen preliminärt definierats som blästerplatser. Bristen på fyndmaterial med anknytning till järnhantverk gjorde att förundersökningen inte kunnat belägga denna definition så frå-gan om groparnas funktion är fortfarande en öppen fråga.