2024

Rapport 2024:43
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Forshälla socken, fastighet Forshälla-Röd 2:12 och 2:15, fornlämning L2020:10578 och L2020:10580
Johannes Nieminen

Under hösten 2023 förundersöktes två boplatsområden i Ammenäs, Uddevalla kommun med anledning av planerad skolverksamhet i området. Förundersökningarna visade att de båda lokalerna innehöll flintfynd från yngre mellanmesolitikum och senmesolitikum samt härdar från förromersk järnålder.