2024

Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun och socken, fastighet Arendal 13:3, fornlämning L1960:3298
Amanuel Hailemariam Zerue

Under tidig höst år 2023 förundersökte Arkeologerna, Statens historiska museer boplatsen L1960:3298, som var belägen på södra Hisingen i Göteborg. Vid förundersökningen återfanns flintfynd som dateras till mellanmesolitisk sandarnakultur. Fynden består bland annat av en konisk spånkärna, ett drygt tiotal plattformskärnor och kärnfragment samt skivmejsel och ett par spån.