boplats

Publikation

Mellan två gravfält i Bådstorp

Rapport 2021:43 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Schaktningsövervakning i Karby

Rapport 2021:78 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Magnus Lindberg

Blogginlägg 2021.05.24

Spännande fynd vid gravröset i Växjö

Arkeologiska undersökningar bjuder ofta på överraskningar. Ett av fynden vid Telestadhöjden i Växjö är en holkyxa av järn, men även härdar och stolphål efter två långhus har hittats.

Publikation

Överföringsledning Knislinge–Sibbhult

Rapport 2021:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2021. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Arkeologi inför detaljplaneläggning

Rapport 2021:36 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Boplatsområden och metallfynd

Rapport 2021:59 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

Schakt längs med väg 100

Rapport 2021:65 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Ledningsdragning i Blåvik

Rapport 2021:63 Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Boplatser och gravar

Rapport 2021:17 Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Magnus Stibéus

Publikation

Stenålder vid Rya

Rapport 2021:52 Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Niclas Björck

Publikation

Lappdal

Rapport 2021:44 Arkeologisk forskningsundersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:26 Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson