2017

Rapport 2017:9

Arkeologisk utredning, etapp 1 Kalmar län, Småland, Västerviks kommun, Gladhammars och Hjorteds socknar. Författare: Annika Helander och Pia Nilsson.

En arkeologisk utredning inför Trafikverkets planerade ombyggnad av väg E22 har genomförts längs med sträckan Gladhammar–Bälö, vid Kalmar. På båda sidor av väg E22, norr om vägkorsningen vid Bälö, finns två registrerade stenåldersboplatser med okänd utbredning.Utredningen har resulterat i att ett flertal troliga områden för förhistoriska och historiska lämningar lokaliserats längs den cirka 16 kilometer långa sträckan. Även två bytomter från historisk tid har hittats.